“I want some of this”

  • 26. November 2019

Jeg har min daglige gang hos min gode samarbejdspartner, BLOXHUB, som fra sin position i hjertet af København har skabt et toneangivende nordisk centrum for fremtidens byudvikling. Det kommer der ofte rigtig meget godt ud af – og nu også inspiration til et blogindlæg her på LinkedIn.

For noget tid siden havde man hos BLOXHUB besøg af en førende kinesisk byudvikler. Alt imens han fra BLOXHUB’s flotte bygning spejdede udover København, fik udvikleren spørgsmålet: ’Er der bygninger eller konstruktioner, du særligt er interesseret i’

Svaret retur lød nogenlunde sådan, alt imens den kinesiske udvikler pegede i én bestemt retning:

”I want some of this…”

I første omgang kan svaret virke noget besynderligt. Men ved nærmere eftertanke giver det faktisk ret god mening, for det er nemlig med til at illustrere, hvordan udlandet er meget interesseret i ’the Nordic approach’ og ’the Danish way of living’. Det er med andre ord måden, vi i Danmark har gennemtænkt og tænker vores samfund, vores infrastruktur, byer, offentlige pladser, parker, bygninger mv., så de skaber trivsel og menneskelig værdi, som i særligt høj grad har udlandets interesse – langt mere end det er bygningernes design i sig selv – det er de holistiske tanker bag.

I Danmark har vi forstået, at ”cities are for people”, som Jan Gehl fint formulerer det, ligesom vi har øje for at sætte mennesket i centrum i forbindelse med vores design af bygninger, offentlige pladser, parker mv. Det er der meget mere eksport i – end vi udnytter idag!

Schmidt Hammer Lassen Architects blev i 2016 bedt om at designe det omfattende renoveringsprojekt på 55.000 m2– der omfatter revitalisering af et tidligere indkøbscenter til et levende nyt midtpunkt i byen. Det færdige Vanke Times Center bliver hjemsted for en række detailbutikker i kælder og stueetage, mens de øvre etager vil rumme kontorer, grønne byrum og events.

Dansk Design Råd har netop været på studietur til Shanghai. igennem samarbejde, som Generalkonsulatet i Shanghai har med en af verdens største ejendomsselskaber Kinesiske Vanke,  diskuteres nu mulighederne for full scale at benytte sig af danske design og arkitektur kompencer, som Schhmidt hammer lassen men også en pakke bestående at både landskab, uddannelsesinstitutioner, design virksomheder og kulturinstitutioner.

Jeppe Solmer, der er Invest in Denmarks Asien direktør, udtaler,  at man hos Invest in Denmark ser en stærk kinesisk interesse for den danske helheds design tanke gang. Kinesiske store virksomheder er interesserede i opkøb, samt lægge udvikling og design afdelinger i Danmark, men der mærkes endda også en væsentlig stigning blandt kinesisk studerende i Danmark

Konceptualisering af ’nordic solutions’

Det store spørgsmål er derfor også, hvordan vi fra dansk side kan drage nytte af udlandets store interesse for ’nordic solutions’, ’the Danish way of living’ og for vores måde at tænke arkitektur, byudvikling og design med mennesket i centrum.

Mit bedste bud er, at vi i vores internationaliseringsbestræbelser gør os endnu mere umage med at tænke i helstøbte nordiske/danske koncepter, og i at gøre danske samarbejdsalliancer til den drivkraft, der gøre dette muligt.

Går man som dansk arkitektvirksomhed eksempelvis sammen med forskning, landskab, ingeniører og danske designvirksomheder, om en konkret problemstilling så står man med helt andre kort på hånden for at imødekomme udlandets interesse for ’nordic solutions’, end hvis man omvendt forsøger at indtage et nyt marked helt på egen hånd med generelle løsninger. For nu er det ikke længere blot designet af kontorbygningen, biblioteksbygningen, beboelsesejendommen eller noget helt fjerde, man som arkitektvirksomhed kan byde ind med – men derimod også nordisk tilgang til ude og inde miljøer, hvordan bygningerne fungerer og pladserne omkring  både – før – under – og efter byggeriets færdiggørelse

Der er som sådan ikke noget nyt i denne  samtænkning og for systemeksport, hvor flere aktører spiller hinanden gode, men alligevel fylder den så lidt i dag, at det er vigtigt at få genopfrisket nogle af fordelene:

Systemeksport gør os langt bedre i stand til at imødekomme udlandets efterspørgsel, den muliggør international succes for flere danske virksomheder og sidst men ikke mindst, så baner den vejen for, at danske virksomheder kan gå ud med helstøbte koncepter, som kan ’genbruges’ mange steder i verden.

5 gode råd til arkitektvirksomhederne

Nedenfor har jeg samlet fire råd til de danske arkitektvirksomheder, som ønsker sig en (endnu) stærkere international profil ved at tænke konceptuelt og i strategiske samarbejdskonstellationer:

1. Vær helt skarp på egne kompetencer og brug ressourcer på at afdække, hvilket behov I bedst kan dække i et internationalt perspektiv, hvad enten det handler om kontorbyggerier, beboelsesejendomme, skoler, biblioteker eller noget helt femte.

2. Identificer relevante eksperter, aktører og samarbejdspartnere og find sammen ud af, hvordan I sammen kan skabe et helstøbt nordisk koncept med afsæt i behovet/problemstillingen  man ønsker at dække. Husk danske virksomeder er en dråbe i havet og ikke er konkurrenter ude i den store verden.

3. Involver målgruppen og potentielle kunder i de konceptuelle tanker og vær undersøgende på nuancerne i deres behov. Lav workshops og vær særligt nysgerrig på den menneskelige værdi, som konceptet skal tilvejebringe.

4. Tag ved lære af erkendelserne og brug det som afsættet til at skarprette konceptet.

5. Brug altid den mest kendte virksomhed på markedet som spydspids – alt andet er dansk jantelov.