Den bedste måde at vinde udlandet er at lokke dem til Danmark

  • 27. January 2020

Skal de kreative erhverv spille en stor rolle i vores internationalisering og fremdriften i dansk økonomi generelt, så skal vi i Danmark gøre os umage med at vise udlandet alt dét, vi har at byde på – ikke mindst vores evne til at skabe og tænke i helstøbte nordiske koncepter og løsninger.

Det kræver, at vi erstatter de drypvise markedsføringsfremstød med kontinuerlige indsatser, som i høj grad sigter mod at få de potentielle udenlandske samarbejdspartnere, udviklere og øvrige interessenter til Danmark.

I min optik er der slet ikke nogen tvivl om, at vi I Danmark har fat i den lange ende i forhold til måden, vi formår at tænke i helheder og sætte mennesket i centrum, når vi designer vores byer, bygninger, offentlige pladser, parker mv. Et godt eksempel herpå er arkitektfirmaet Mangor og Nagel, som de seneste år har stået i spidsen for opførelsen af en række studieboliger, rækkehuse og et seniorkollektiv på Grønttorvet i Valby/København.

Med de nye huse på Grønttorvet (opført 2018) har Mangor og Nagel skabt en moderne fortolkning af et klassisk bysamfund, som værner om Grønttorvets grønne og mangfoldige værdier.

På imponerende vis har Mangor og Nagel sammen med en række partnere stået for en række samlende  aktiviteter på Grønttorvet  og formået at samtænke kulturer, aldersgrupper, boformer og fællesskaber, og projektet har således omfattet alt lige fra opbygning af stærke beboernetværk (før, under og efter indflytning), etablering af landskabs- og fællesarealer ude og inde,  indretninger og farvesætning, som flugter det nordiske ’mindset’ samt kulturaktiviteter i området – og med stor beboerinddragelse.

Projektet på Grønttovet i København er blot et af mange, som illustrerer, hvor dygtige vi I Danmark er til at skabe og tænke i helstøbte koncepter med dybe rødder i den nordiske Design DNA.

Og netop vores tilgang, ’the nordic way of living’ og vores forståelse for helheder og koncepter, der sætter mennesket i centrum, er samtidig et af vores absolut stærkeste kort, når det kommer til internationaliseringen af de kreative erhverv.

Verdens bedste udstillingsvindue

Den gode nyhed i den forbindelse er da også, at udlandet for længst har fået øjnene op for ’the nordic approach’, hvilket jeg også tidligere har skrevet om i min artikel ”I want some of this”.

Det store spørgsmål er imidlertid, hvordan vi får det maksimale ud af dette potentiale – og proaktivt gør udlandet endnu mere opmærksom og interesseret i det, de kreative erhverv i Danmark kan tilbyde dem.

Som jeg ser det, er det allerbedste vi kan gøre kontinuerligt at arbejde på at få de potentielle udenlandske samarbejdspartnere, udviklere og øvrige interessenter her til Danmark (først)– så de ved selvsyn kan opleve ’the nordic solutions’ og måden, vi har indretter og tænker vores samfund. Det handler med andre ord om, at vi skal gøre vores største danske byer til de udstillingsvinduer, som overbeviser udlandet om, at de netop har brug for det, vi gør og kan. De skal tænke: ”We want some of this!”

Med aktører såsom det nye Markedsføringskonsortium for dansk kreativitet, BLOXHUB, Dansk Industri og Udenrigsministeriet i spidsen er det derfor vigtigt, at vi I Danmark får erstattet de drypvise markedsføringstiltag med strategiske og vedvarende indsatser, der sigter mod at lokke udenlandsk presse, brancheforeninger og forretningsfolk her til Danmark (Step 1).

Nedenfor har jeg opstillet tre relevante indsatsområder, som kan være med til at gøre en forskel, når det kommer til at skabe øget udenlandsk interesse for de kreative erhverv i Danmark.

1.      Kontinuerlig bearbejdning af udenlandsk presse

I forbindelse med alle større branchespecifikke events bør der fokuseres på at invitere udenlandsk presse, ligesom vi I Danmark vedvarende skal bestræbe os på at skabe egne anledninger, som ’retfærdiggør’ udenlandske presseinvitationer. Vi skal i denne forbindelse øve os i at tænke i vinkler og temaer, som er dækkende for det danske design-DNA, så vi formår at vise den udenlandske presse, hvor dygtige vi er i Danmark til at designe helstøbte nordiske løsninger – med mennesket i centrum.

2.     Strategiske alliancer med udenlandske brancheforeninger og -hubs

Sammen med den kontinuerlige bearbejdning af udenlandsk presse, bør der tilmed arbejdes på at etablere strategiske alliancer med udenlandske brancheforeninger og – hubs, som bl.a. skal munde ud i studieture og inspirationsbesøg til Danmark.

Det handler selvfølgelig om at invitere arkitekter, udviklere, designvirksomheder, indretning og mode, film og gaming virksomheder inden for de kreative brancher hertil og tænke stort netop på de markeder, som vurderes særligt relevante for Danmark ud fra kommercielt perspektiv (fx Canada, USA, UK, Tyskland, Japan, Kina).

Bloxhub har i dag en service, hvor man tager sig af besøg fra udenlandske udviklere og byer bl.a. med det formål at afdække udfordringer, behov og ønsker, før en hel delegation sendes til Danmark. Sådanne tiltag kan med fordel udvides og videreudvikles til alle kreative brancher, så vi I Danmark kan blive endnu bedre til at ’lokke’ udlandet til Danmark med inspiration og løsninger, som netop dækker deres unikke behov.

Indsats 3: Direkte match-making mellem danske og udenlandske virksomheder

I takt med den kontinuerlige bearbejdning af den udenlandske presse og de udenlandske brancheforeninger bliver det samtidig nemmere og nemmere at lave direkte match-making mellem udenlandske og danske virksomheder. Denne match-making kan med fordel løbende tænkes ind i forbindelse med delegationsbesøg, konferencer og relevante events. Herefter er genbesøg på markederne selvfølgelig altid step 2 og et vigtigt element i kontinuerlig bearbejdning.

Som en afrundende bemærkning er det vigtigt at nævne, at der helt sikkert kan føjes flere proaktive indsatser til listen ovenfor i takt med, at vi for alvor får igangsat det vedvarende og strategiske arbejde med at få de relevante udenlandske aktører til Danmark.